• Türkçe
  • English

IECEC-UOEK 2019 - DuyurularErken Çocukluk Çalışmaları Dergisi Özel Sayı 

6. Uluslarlararası OKul Öncesi Eğitimi Kongresi'nde sunudukları bildirilerini, Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi'nde (Journal of Early Childhood Studies) yayınlanmasını istyenler 15 Ocak 2020 tarihine kadar derginin ilgili internet adresinden (http://journalofomepturkey.org/index.php/eccd/index) gerekli işlemleri yapabilirler.
 

e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi Özel Sayı

6. Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresinde tam metin kitapçığı dışında,

e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi'nin özel sayısında bildirinize ait makaleyi göndermek istiyorsanız 21 Kasım 2019 tarihinden 6 Aralık 2019 tarihine kadar dergi websitesinden (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kafkasegt) editöryal sürece göre dergipark üzerinden makalenizi yükleyebilirsiniz. e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi özel sayısı 2019 yılı sonununda yayımlanacaktır.

Bildirilerini dergi özel sayısında yayınlatmak isteyenlerin dikaktine!

Araştırmaların gönderilebileceği dergiler;

*e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kafkasegt)
*Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi (http://journalofomepturkey.org/index.php/eccd/index)

TAM METİN GÖNDERİMLERİ HAKKINDA!

Tam metin gönderimleri 10 Kasım 2019 Pazar günü saat 23:59'a kadar SON KEZ uzatılmıştır. 
Kongre Düzenleme Kurulu.

Tam Metin Bildiri Kitabına  Bildiri Gönderim Hakkında  

Değerli Kongre Katılımcıları, 6. Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresine tam metin bildirilerinizi göndermek için lütfen aşağıdaki linkte bulunan yönergeleri izleyiniz. /dosyalar/files/6_uluslararas%C4%B1%20okul%20%C3%B6ncesi%20e%C4%9Fitimi%20kongresi%20tam%20metin_SON.docx

Özetler Kitabı Yayınlanmıştır!
 

Taslak özetler kitabını indirmek için tıklayınız.

ATÖLYE KAYITLARI HAKKINDA

Sayın Katılımcılar,
Kongremiz kapsamında gerçekleştirilecek olan atölyeler kontenjanlarla sınırlandırılmıştır. Atölyelere kayıt yaptırmak için 6iecec@gmail.com adresine talep edilen atölyenin/atölyelerin ismini ve katılımcı ad-soyadı içeren bir mail atılması gerekmektedir.

KONGRE PROGRAMI YAYINLANMIŞTIR !

Kongre programı için tıklayınız..

KONGRE PROGRAM İLAN TARİHİ

Kayıt ücretlerinin 16 Eylül 2019 tarihine ertelenmesinden dolayı kongre programının 18 Eylül 2019 tarihinde ilan edilmesi planlanmaktadır.

Kongre Katılım Ücret Ödemesi Uzatma Duyurusu

Sayın Katılımcılar,
Yoğun talep üzerine kongre kayıt ücretlerinin ödenmesi 16.09.2019 Pazartesi saat 17:05'e kadar uzatılmıştır.