• Türkçe
  • English

IECEC-UOEK 2019 - DuyurularKabul edilen bildiriler için tıklayınız.

/dosyalar/files/Kabul%20Edilen%20Bildirilerin%20Listesi.pdf

Erken Kayıt Ücretlerinin Ödenmesi Son Tarihi Hakkında Duyuru

Sayın Katılımcılar, bildiri özeti gönderim son tarihinin 20 Ağustosa 2019 tarihine uzatılması sonucunda erken kayıt ücreti ödeme tarihinin de 23 Ağustos 2019 tarihine uzatılığını bildiririz. ( İlgili tarih uzatımı önemli tarihler menüsünde bildiri özeti gönderim tarihiyle birlikte 15 Temmuz 2019 tarihinde güncelenmiştir. )

Kabul Belgesi Hakkında

Değerli Katılımcılar hakem değerlendirme sürecinde değerlendirilen bildirilerin kabul belgesi sisteme yüklenmiştir. Bildiri gönderim paneline girerek hakem değerlendirilmesi yapılan bildirilerin kabul belgesini alabilirsiniz. Yabancı dilde kabul belgesi isteyen katılımcılar site dilini ingilizce yaptıkları durumda kabul belgesi İngilizceye dönüşecektir. Sayın katılımcılar hakem değerlendirmesi 20 Ağustosa kadar devam etmektedir. Hakem değerlendirmesi sonrası kabul edilen bildiriler ayrıca kongre resmi sitesinde duyurulacaktır.

Kongremize Katılacak Öğretmenlere İzin Konusu

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 11.09.2012 tarih ve 26404 sayılı yazıları ile Bilimsel Toplantılara katılan yönetici ve öğretmenlerin izin durumu, yolluk ve yevmiyeleri hakkında açıklamaları bulunmaktadır. Bu yazı ile; sempozyum, panel ve benzeri bilimsel toplantılara katılan yönetici ve öğretmenlerin izin durumu, yolluk ve yevmiyeleri konusuna açıklık getirilmiştir. Bu yazıya göre;

1.Milli Eğitim Bakanlığı ile üniversiteler iş birliğinde gerekse üniversitelerce yapılan bilimsel toplantılarda, bildiri/poster sunacak yönetici ve öğretmenlerin;

a) Öncelikle katılmak istediği bilimsel toplantının kendi alanlarında olması (veya ilgili alanda yüksek lisans ve doktora yapıyor olmaları),

b) Bildirilerinin/posterlerinin bilim kurulunca kabul edildiğini belgelendirmeleri,

c) Katılım ücretlerinin kendilerince karşılanması,

ç) Harcırahlarının, bağlı bulundukları dairelerine ait ilgili bütçe yılı yurtiçi geçici görev yollukları tertibinden karşılanması, kaydıyla yolluk ve yevmiye verilerek bilimsel toplantıya katılımlarının sağlanması ve bilimsel toplantı süresince yol hariç görevli-izinli sayılmaları gerekmektedir.

2. Diğer yandan; bu tür bilimsel toplantılara dinleyici olarak katılmak isteyen yönetici ve öğretmenlerin ise dersler açısından eğitim/öğretimi aksatmayacak şekilde – kayıt ücretlerini yatırdıklarını belgelendirmeleri şartıyla – yolluksuz ve yevmiyesiz olarak kendi imkânlarıyla katılımları için izinli sayılmaları hususunda gerekli kolaylık gösterilmelidir.

3. Ayrıca tüm katılımcıların, bilimsel toplantıları düzenli olarak izlemek suretiyle toplantının organizasyonu, çalışmaların bilimsel niteliği, eğitim sistemine ve öğretmen yetiştirmeye yönelik sağladığı yararları ve katkıları hakkında hazırlayacakları raporu çalıştıkları birimlere sunmaları gerekmektedir.

Bildiri Yayını  

6. Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi bildiri tam metninizin yayınına ilişkin sizlere sunmuş olduğumuz seçenekler aşağıdadır. 

1-Tam metin kitabı olarak yayınlamak,

2*-Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi veya E-Kafkas Eğitim Araştırmaları dergilerinde makale olarak yayınlamak

*Dergilerde bildirilerinizin yayınlanma süreci dergi editoryal ve hakem süreci geçerlidir. 

Bildirilerinizin alternatif yayın seçenekleri üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Kongre katılımcılarımıza saygı ile duuyurulur. 

Bildiri Gönderme Sürecinde Dikkat Edilmesi Gereken Önemli Noktalar

Değerli Bilim İnsanları, göndermiş olduğunuz bildirilerde lütfen aşağıdaki durumları göz önünde bulundurunuz. 
1- Bildiri gönderme sürecini sonlandırmadığınız taktirde bildiriniz taslak bildiri olarak kalıp hakem değerlendirme süreci başlatılamayacaktır. 
2- Bildirilerinizin ingilizce ve türkçe özeti olması gerekmektedir. Özet kelime sayısı 500 ile sınırlıdır. Bu kelimenin altında kalan bildiriler sistem tarafından otomatik kabul edilmemektedir. 
3-Bildirilerinizi göndermeden önce kongre bilgileri menüsü altında yer alan bildiri kurallarını lütfen okuyunuz. 
İlginize teşekkür ederiz. 

Özet gönderimi uzatma duyurusu!
 

Bildiri özet gönderimi yoğun yoğun talep üzerine son kez 20 Ağustos 2019 tarihine kadar uzatılmıştır.

Bilim Kurulu Hakem Aktivasyonu

6. Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi (IECEC/UOEK-2019) bilim kurulunda bulunan değerli bilim insanları, kongremize gönderilmiş olan bildirilere hakem olabilmeniz için bildiri gönder/giriş yap menüsünden üyeliğinizi aktif yapmanızı rica ederiz. Değerli bilim insanları üyeliğinizi aktif ettikten sonra hakem olabilmeniz için hakem olmak istiyorum seçeneğini işaretleyiniz. Hakem olarak değerlendirme yapacağınız bilim alanı lütfen alt temalara göre sistem de belirtiniz.  Kongremize olan destekleriniz için teşekkür ederiz. 

Çağrıcı Konuşmacılar ve Panelistler

Çağrıcı Konuşmacılar ve Panelistler ilan edilmiştir. Panelistlerin sunum konuları panel menüsü altındadır.