• Türkçe
  • English

IECEC-UOEK 2019 - PosterlerPosterler katılımcılara, Kongre teması üzerine yapılmış kuramsal, görgül ya da uygulamalı çalışmaların sonuçlarını görsel olarak paylaşma fırsatı verir. Posterler Kongre süresi boyunca belirlenmiş alanda sergilenir. Poster sahiplerinin çalışmalarıyla ilgilenenlerle görüşebilmeleri için programda belirtilen toplam yarım saatlik bir süre boyunca posterlerinin yanında bulunmaları istenir.

Poster sunucuları sunum tarihlerinde posterlerini belirlenmiş alana asmaktan, poster oturumu saatinde katılımcıların sorularını yanıtlamaktan ve Kongre bitiminde posterlerini ve getirmiş olabilecekleri diğer malzemeleri toplamaktan sorumludurlar; aksi halde posterlerinin ve diğer malzemelerinin geri dönüşüme gönderilmiş olmasını kabul ettikleri varsayılır.

Poster oturumlarında çeviri hizmeti yoktur.

Poster Şablonu Formatı

  1. Hazırlanacak olan posterlerin boyutları 70x100 cm ölçülerinde olmalıdır.
  2. Yazı karakteri Ariel, Times New Roman ile kalın yazım ile olmalıdır.
  3. Yazı büyüklüğü başlık için 100+ pt., alt başlık için 36+ pt. ,yazılar için ise 24+ pt. olmalıdır.
Poster Şablonu için tıklayınız:
/dosyalar/files/Poster%20%C5%9Eablonu.pdf