• Türkçe
 • English
 

Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi Özel Sayı 

6. Uluslarlararası OKul Öncesi Eğitimi Kongresi'nde sunudukları bildirilerini, Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi'nde (Journal of Early Childhood Studies) yayınlanmasını istyenler 15 Ocak 2020 tarihine kadar derginin ilgili internet adresinden (http://journalofomepturkey.org/index.php/eccd/index) gerekli işlemleri yapabilirler.
 

e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi Özel Sayı

6. Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresinde tam metin kitapçığı dışında,

e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi'nin özel sayısında bildirinize ait makaleyi göndermek istiyorsanız 21 Kasım 2019 tarihinden 6 Aralık 2019 tarihine kadar dergi websitesinden (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kafkasegt) editöryal sürece göre dergipark üzerinden makalenizi yükleyebilirsiniz. e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi özel sayısı 2019 yılı sonununda yayımlanacaktır.

Bildirilerini dergi özel sayısında yayınlatmak isteyenlerin dikaktine!

Araştırmaların gönderilebileceği dergiler;

*e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kafkasegt)
*Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi (http://journalofomepturkey.org/index.php/eccd/index)

TAM METİN GÖNDERİMLERİ HAKKINDA!

Tam metin gönderimleri 10 Kasım 2019 Pazar günü saat 23:59'a kadar SON KEZ uzatılmıştır. 
Kongre Düzenleme Kurulu.

Tam Metin Bildiri Kitabına  Bildiri Gönderim Hakkında  

Değerli Kongre Katılımcıları, 6. Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresine tam metin bildirilerinizi göndermek için lütfen aşağıdaki linkte bulunan yönergeleri izleyiniz. /dosyalar/files/6_uluslararas%C4%B1%20okul%20%C3%B6ncesi%20e%C4%9Fitimi%20kongresi%20tam%20metin_SON.docx

Özetler Kitabı Yayınlanmıştır!
 

Taslak özetler kitabını indirmek için tıklayınız.

ATÖLYE KAYITLARI HAKKINDA

Sayın Katılımcılar,
Kongremiz kapsamında gerçekleştirilecek olan atölyeler kontenjanlarla sınırlandırılmıştır. Atölyelere kayıt yaptırmak için 6iecec@gmail.com adresine talep edilen atölyenin/atölyelerin ismini ve katılımcı ad-soyadı içeren bir mail atılması gerekmektedir.

KONGRE PROGRAMI YAYINLANMIŞTIR !

Kongre programı için tıklayınız..

KONGRE PROGRAM İLAN TARİHİ

Kayıt ücretlerinin 16 Eylül 2019 tarihine ertelenmesinden dolayı kongre programının 18 Eylül 2019 tarihinde ilan edilmesi planlanmaktadır.

Kongre Katılım Ücret Ödemesi Uzatma Duyurusu

Sayın Katılımcılar,
Yoğun talep üzerine kongre kayıt ücretlerinin ödenmesi 16.09.2019 Pazartesi saat 17:05'e kadar uzatılmıştır. 

Değerli Bilim İnsanları,

6. Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi (IECEC/UOEK-2019) “Çocukluğun İnşası” ana temasıyla Kafkas Üniversitesi ev sahipliğinde Dede Korkut Eğitim Fakültesi  tarafından 2-5 Ekim 2019 tarihlerinde Kars’ta düzenlenecektir.
 
Kongre,  dünyadaki meslektaşlarla uzmanlık, deneyim ve bilimsel çalışmaların paylaşılmasını amaçlamaktadır.  Kongre programı, çağrılı konuşmacılar,  paneller, sözlü bildiri ve poster sunumlarını kapsamaktadır. Sizlerden daha önce herhangi bir yerde sunulmamış ve yayınlanmamış özgün çalışmalarınızı bildiri ekleme menüsünü kullanarak göndermenizi beklemekteyiz.


Hakem değerlendirmelerinin ardından kabul edilen ve kongrede sunulmak üzere gerekli koşulları sağlamış olan özet bildiriler kongre bildiri özetleri kitabında elektronik olarak yayınlanacaktır. Ayrıca 6. Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi'nde sunulan ve hakem değerlendirmesi sonucu uygun görülen tam metin bildirileri,  elektronik ortamda "tam metin bildiri kitabı" olarak basılacaktır.  Sizleri Kafkas Üniversitesi'nde yapılacak kongremizde görmeyi heyecanla bekliyoruz.

 

Kongre Başkanı
Prof. Dr. Murat TAŞDAN
Eğitim Fakültesi Dekan V. 
Kafkas Üniversitesi  
Kongre Başkanı
Doç. Dr. Sabri GÜNGÖR
Temel Eğitim Bölüm Başkanı
Kafkas Üniversitesi

Önemli Tarihler

 • Kongre Başlangıç Tarihi
  2 Ekim 2019
 • Kongre Bitiş Tarihi
  5 Ekim 2019
 • Bildiri Özeti Gönderim Başlangıç Tarihi
  1 Mart 2019
 • Bildiri Özeti Gönderim Bitiş Tarihi
  20 Ağustos 2019 (Uzatılmış Tarih)
 • Kabul Edilen bildirilerin Duyuru Tarihi
  21 Ağustos 2019
 • Bildiri Sahipleri İçin Erken Kayıt Ücretlerinin Ödenmesi Son Tarihi
  23 Ağustos 2019
 • Bildiri Sahipleri İçin Son Kayıt/Ödeme Tarihi
  5 Eylül 2019
 • Dinleyici/Bildirisiz Katılımcı İçin Son Kayıt/Ödeme Tarihi
  5 Ekim 2019
 • Kongre Programının İlanı
  11 Eylül 2019
 • Tam Metin Kitapçığı İçin Tam Metinlerin Son Gönderim Tarihi
  5 Kasım 2019
 • Bildiri Tam Metin Kitabının Yayınlanması
  15 Aralık 2019

Kongre Afişi